APIE MUS

Viešoji įstaiga Gargždų vaikų ir jaunimo edukacinis centras 2013-2015 metais  įgyvendino vietos projektą „Kaimo gyventojų ekonominio aktyvumo skatinimas smulkiųjų amatų pagalba“ Nr. LEADER-13-PAJŪRIS-02-004.

Vietos projekto tikslas:

Skatinti kaimo jaunimo ir amatininkų bendradarbiavimą, padėti jiems integruotis į bendrą produkcijos viešinimo ir platinimo, patirties sklaidos sistemą.

Tikslinė projekto dalyvių grupė:

Kaimo jaunimas ir smulkieji amatininkai. Įgyvendinant projektą, į jo veiklas buvo įtraukti jaunimo klubo „Ekipa“, Veiviržėnų bendruomenės, bendruomenės „Daukšaičių pušynėlis“ nariai (visos organizacijos registruotos ir veikia Veiviržėnų seniūnijos teritorijoje).

Projekto rezultatai:

Projekto įgyvendinimo metu buvo:

1. Suorganizuoti mokymai „Nuo idėjos iki …“;
2. Parengta ir išleista metodinė medžiaga (elektroniniu formatu);
3. Suorganizuota paroda – mugė;
4. Sukurta interneto svetainė.

Verslumo mokymuose dalyvavo 26 asmenys (planuota 20), iš kurių 14 – jaunimo atstovai (planuota 10). Mokymus baigusiems dalyviams įteikti pažymėjimai. Įgyvendinant vietos projektą taip pat buvo suorganizuota paroda-mugė, kurioje dalyvavo 35 Klaipėdos rajono amatininkai. Išleista 500 vienetų skrajučių projektui viešinti. Taip pat buvo parengta interneto svetainė (www.nold.lt), kurioje amatininkai gali viešinti savo produkciją. Interneto svetainėje yra patalpinta ir metodinė medžiaga smulkiesiems amatininkams. Metodinė medžiaga taip pat buvo išleista elektroniniu formatu – 50 vnt. CD formatu. Sutaupius lėšas (pigiau įsigyta metodinė medžiaga ir atsisakyta konsultavimo paslaugų), papildomai įsigyti praktiniai mokymai, kurių metu dalyviai išmoko pasigaminti odines seges. Iš viso praktiniuose mokymuose dalyvavo 9 asmenys.

Sprendimas: www.eidejos.lt 8